Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BEAUTY HUIS verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van BEAUTY HUIS, of om een andere reden persoonsgegevens aan BEAUTY HUIS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: BEAUTY HUIS, Rijksweg Zuid 38, 6131 AP Sittard, tel. 046 426 45 80, KVK 643.25.873. De salon is bereikbaar via info@beauty-huis.nl of telefonisch 046 426 45 80.

 

2. Welke gegevens verwerkt BEAUTY HUIS en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier/informed consent formulier, eventueel BSN nummer bij vergoedingen ziektekostenverzekering
e) voor – en na foto’s worden eventueel gemaakt
f) IP-adres

g) gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
h) gegevens over uw activiteiten op onze website
i) overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
j) internetbrowser en apparaat type

BEAUTY HUIS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
    b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen/nieuwsbrieven en informatie over diensten en activiteiten van BEAUTY HUIS
    c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
  2. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen. Indien voor andere doeleinden wordt dit enkel en alleen gedaan met toestemming van de klant.

 

E-mail berichtgeving:

BEAUTY HUIS gebruikt je naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

BEAUTY HUIS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BEAUTY HUIS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BEAUTY HUIS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van BEAUTY HUIS, Laura Brink kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BEAUTY HUIS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop BEAUTY HUIS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  BEAUTY HUIS via info@beauty-huis.nl of telefoonnummer 046 426 45 80.


6. In kaart brengen websitebezoek

BEAUTY HUIS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BEAUTY HUIS gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

7. Delen met anderen

BEAUTY HUIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BEAUTY HUIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Beveiliging

BEAUTY HUIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Beauty Huis
Rijksweg Zuid 38
6131 AP Sittard
T. 046 – 426 45 80
info@beauty-huis.nl

IBAN NL72INGB0007094759
BIC INGBNL2A
KvK nr. 643.25.873
BTW NL001834007B15

× Whatsapp ons